Home

Slider
We willen beursgenoteerde ondernemingen stimuleren bij te dragen aan de Sustainable Development Goals van de VN. Daarom geven we een stem aan onze aandelen in deze bedrijven.

We zijn een vereniging van en voor kerken en daaraan gelieerde instellingen. Ook particuliere kerkleden kunnen zich aansluiten. We werken samen met zuster-verenigingen in het buitenland.

De VN heeft 17 Sustainable Development Goals vastgesteld. Er gebeurt al veel, maar de tijd dringt. Wij richten ons op vier van deze doelen, waaronder SDG 1: het bestrijden van armoede.

Onze ambassadeurs


Karin: “Het klimaatvraagstuk is één van de grootste maatschappelijke en politieke thema’s. Het is niet meer dan vanzelfsprekend dat wij ons door God geroepen weten tot verantwoordelijk en duurzaam handelen, nu een ecologische crisis zich aftekent. Ook als aandeelhouder van bedrijven”. 

Karin van den Broeke is predikante en voormalig preses van de generale synode van de Protestantse Kerk in Nederland. 

Denis: “De sociale en milieucrisis zijn op een complexe manier met elkaar verbonden. Er is een integrale benadering nodig die armoede terugdringt, uitgestotenen hun waardigheid teruggeeft en de natuur herstelt. Bedrijven – en dus ook wij als consumenten en aandeelhouders – hebben hierin een grote verantwoordelijkheid”.

Denis Hendrickx is abt van de Abdij van Berne en bestuurslid van de KNR, de Nederlandse koepelorganisatie van kloosterordes en congregaties.

 

Aandeelhouder vanuit gebed, gemeenschap en engagement.

Invloed op bedrijven

Direct of indirect zijn we bijna allemaal aandeelhouder in grote ondernemingen. En als aandeelhouder heb je invloed. Wij helpen je die invloed te gebruiken.

Samen staan we sterker!

Samen bereik je meer dan alleen. Daarom zijn we een vereniging. En werken we samen met verenigingen in het buitenland, zoals de Engelse Church Investors Group.

Hoe word ik lid?

Lidmaatschap staat open voor kerken, daaraan gelieerde instellingen en kerkleden. Je kan je hier aanmelden als lid.

Nieuws & info

Internationaal kerkelijk pleidooi ESG-transparantie

Internationaal kerkelijk pleidooi ESG-transparantie

AKI (het samenwerkingsverband voor duurzaam beleggen van de Duitse Evangelische kerken), De Nieuwe Beurskoers en de Church Investors Group (VK)…
Jaarrekening 2018 goedgekeurd tijdens ALV

Jaarrekening 2018 goedgekeurd tijdens ALV

De jaarrekening 2018 is door de ledenveragdering goedgekeurd tijdens de jaarveragdering van 5 juni.  Tijdens de vergadering deed Koert Jansen…
Actieve 'faith based investors' in de VS

Actieve 'faith based investors' in de VS

Via ons lid Alcanne Houtzaager (social impact investment ‘watcher’  / specialist) werden we geattendeerd op een pas verschenen rapport over…