Home

We willen beursgenoteerde ondernemingen stimuleren bij te dragen aan de Sustainable Development Goals van de VN. Daarom geven we een stem aan onze aandelen in deze bedrijven.

We zijn een vereniging van en voor kerken en daaraan gelieerde instellingen. Ook particuliere kerkleden kunnen zich aansluiten. We werken samen met zuster-verenigingen in het buitenland.

De VN heeft 17 Sustainable Development Goals vastgesteld. Er gebeurt al veel, maar de tijd dringt. Wij richten ons op vier van deze doelen, waaronder SDG 1: het bestrijden van armoede.

Onze ambassadeurs


Karin: “Het klimaatvraagstuk is één van de grootste maatschappelijke en politieke thema’s. Het is niet meer dan vanzelfsprekend dat wij ons door God geroepen weten tot verantwoordelijk en duurzaam handelen, nu een ecologische crisis zich aftekent. Ook als aandeelhouder van bedrijven”. 

Karin van den Broeke is predikante en voormalig preses van de generale synode van de Protestantse Kerk in Nederland. 

Denis: “De sociale en milieucrisis zijn op een complexe manier met elkaar verbonden. Er is een integrale benadering nodig die armoede terugdringt, uitgestotenen hun waardigheid teruggeeft en de natuur herstelt. Bedrijven – en dus ook wij als consumenten en aandeelhouders – hebben hierin een grote verantwoordelijkheid”.

Denis Hendrickx is abt van de Abdij van Berne en bestuurslid van de KNR, de Nederlandse koepelorganisatie van kloosterordes en congregaties.

 

Aandeelhouder vanuit gebed, gemeenschap en engagement.

Invloed op bedrijven

Direct of indirect zijn we bijna allemaal aandeelhouder in grote ondernemingen. En als aandeelhouder heb je invloed. Wij helpen je die invloed te gebruiken.

Samen staan we sterker!

Samen bereik je meer dan alleen. Daarom zijn we een vereniging. En werken we samen met verenigingen in het buitenland, zoals de Engelse Church Investors Group.

Hoe word ik lid?

Lidmaatschap staat open voor kerken, daaraan gelieerde instellingen en kerkleden. Je kan je hier aanmelden als lid.

Nieuws & info

'Goed boeren' en 'goed beleggen'. Opiniestuk in het ND.

'Goed boeren' en 'goed beleggen'. Opiniestuk in het ND.

In de huidige landbouwdiscussie komen vele stakeholders voorbij. Om te beginnen natuurlijk de boer. Maar ook de beleidsmaker (overheid), de…
Beleggen in koffie: maar hoe zit het eigenlijk met de boer?

Beleggen in koffie: maar hoe zit het eigenlijk met de boer?

Het is al weer lang geleden dat de prijzen op de internationale koffiemarkten hoog genoeg waren om koffieboeren een leefbaar…
Rendement dankzij slavernij. Kan dat waar zijn?

Rendement dankzij slavernij. Kan dat waar zijn?

Slavernij is helaas niet ”iets van vroeger”. De ILO schat dat er momenteel zo’n 20 miljoen mensen als slaven werkzaam…