Actieve 'faith based investors' in de VS

Via ons lid Alcanne Houtzaager (social impact investment ‘watcher’  / specialist) werden we geattendeerd op een pas verschenen rapport over social impact beleggen in de Verenigde Staten. Het laat onder meer zien dat van alle categorieën aandeelhouders, ‘faith based investors’ het meest actief zijn als het gaat om het indien van ESG* aandeelhouder-resoluties bij beursgenoteerde ondernemingen. En dat ondanks het feit dat ze qua belegd vermogen een relatief kleine speler zijn. Deze pagina uit het rapport laat dat goed zien.

*ESG staat voor Environmental, Social and Governance related.