De Nieuwe Beurskoers

We willen beursgenoteerde ondernemingen stimuleren bij te dragen aan de Sustainable Development Goals van de VN. Daarom geven we een stem aan onze aandelen in deze bedrijven.
We zijn een vereniging van en voor kerken en daaraan gelieerde instellingen. Ook particuliere kerkleden kunnen zich aansluiten. We werken samen met zuster-verenigingen in het buitenland.
De VN heeft 17 Sustainable Development Goals vastgesteld. Er gebeurt al veel, maar de tijd dringt. Wij richten ons op vier van deze doelen, waaronder SDG 1: het bestrijden van armoede.