De SDGs

De Doelstellingen

De VN heeft 17 Sustainable Development Goals vastgesteld. Er gebeurt al veel, maar de tijd dringt. Wij richten ons op vier van deze doelen, waaronder SDG 1: het bestrijden van armoede.

De huidige wereldproblemen zijn niet alleen groot maar hangen ook met elkaar samen. Dat besef groeit gelukkig, al is de ‘sense of urgency’ nog niet overal aanwezig.

Een goede katalysator om de wereldproblemen integraal aan te pakken vormen de 17 Sustainable Development Goals (SDGs) van de VN.

De Nieuwe Beurskoers richt zich specifiek op de volgende 4 SDGs:

  • SDG 1           : Einde aan armoede
  • SDG 12         : Duurzame consumptie en productie
  • SDG 13         : Klimaatverandering
  • SDG 16         : Vrede, veiligheid en rechtvaardigheid

Het is positief dat er ondernemingen zijn die zich met de SDGs willen verbinden. De Nieuwe Beurskoers zet zich er voor in dat méér ondernemingen dat gaan doen. En dat ze dat niet alleen in woord belijden maar ook in daden omzetten.

Onze stem in de bestuurskamers?