Even voorstellen: nieuw lid Emmauskerk

De diaconie van de Amersfoortse wijkgemeente in het Soesterkwartier  – de Emmauskerk – is lid geworden van De Nieuwe Beurskoers. De diaconie belegt zelf niet, maar wil op deze manier wel graag bijdragen aan meer economische rechtvaardigheid in de wereld.

Werelddiaken Robert Kordes: “Vanuit onze diaconie ben ik de afgelopen jaren nauw betrokken geraakt bij Rwanda, een land dat sterk afhankelijk is van de export van koffie. Veel koffieboeren zijn kwetsbaar. Ze ondervinden de gevolgen van klimaatverandering en zijn voor hun inkomen grotendeels afhankelijk van de grillen van de wereldmarkt. De koffie-multinationals hebben een grote verantwoordelijkheid jegens deze boeren en kunnen een belangrijke rol spelen bij het verbeteren van hun inkomenspositie. Ik hoop dat De Nieuwe Beurskoers dit soort thema’s bespreekbaar weet te maken bij deze ondernemingen.”