Handleiding duurzaam beleggen voor kerken is uit!

Vanochtend werd de Handleiding Geloofwaardig Beleggen overhandigd aan CU-Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber. Het boekje is een praktische leidraad voor religieuze instellingen die hun beleggingsbeleid een Bijbelse basis willen geven. Het initiatief voor de handleiding  is genomen door een oecumenische werkgroep rondom duurzaam geldbeheer. Dezelfde werkgroep heeft ook een belangrijke rol gespeeld bij het tot stand komen van De Nieuwe Beurskoers.

De overhandiging werd gedaan door Ds Karin van den Broeke (predikante te Wissenkerke en voormalig preses PKN) en zr. Monica Raassen (bestuurlid KNR). Het boekje is opgesteld door Floris Lambrechtsen (oprichter duurzame vermogensbeheerder DoubleDividend), onder begeleiding van een werkgroep bestaande uit  Wil van de Molengraft (Econoom Bisdom ‘s-Hertogenbosch), Jeroen Brenninkmeijer (partner MJR Advies) en Koert Jansen (directeur Incluvest en De Nieuwe Beurskoers).