Over ons

Over ons

De Nieuwe Beurskoers is een oecumenische vereniging van en voor kerken, daaraan gelieerde instellingen en hun leden. 

De Nieuwe Beurskoers is opgericht door Karin van den Broeke en Denis Hendrickx. Karin is predikante en voormalig preses van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Denis is abt van de Abdij van Berne en bestuurslid van de Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR), de koepelorganisatie van Nederlandse kloosterordes en congregaties. De KNR en de PKN zijn beide lid van De Nieuwe Beurskoers.

De directeur van De Nieuwe Beurskoers is Koert Jansen. Koert is tevens directeur van impact investeerder Incluvest en werkzaam voor de PKN. Voorheen werkte hij vele jaren bij Triodos Bank. 

Het bestuur van de vereniging bestaat uit de volgende leden. 

Giuseppe van der Helm is voorzitter. Giuseppe is onder andere voorzitter van het convenant voor maatschappelijk verantwoord ondernemen in de goudsector. Voorheen was hij directeur van de VBDO – de De Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling.

Jeroen Crajé is penningmeester. In het dagelijks leven is hij Hoofd Bureau van de KNR. Daarvoor werkte hij onder meer bij Deloitte en Ernst & Young. 

Koert Jansen is algemeen bestuurslid. Hij is werkzaam als directeur van impact investeerder Incluvest (behorend bij Woord en Daad) en als portfolio manager beleggingen van de Protestantse Kerk in Nederland. 

Wij geloven:

  • dat ondernemingen een belangrijke rol kunnen spelen bij het realiseren van de Sustainable Development Goals van de VN.
  • dat veel ondernemingen helaas geregeerd worden door de beurskoers van vandaag, en de bijbehorende dwang om op korte termijn goede financiële resultaten te laten zien.
  • dat aandeelhouders hun ondernemingen juist moeten aansporen om een lange termijn beleid te voeren, waarin maatschappelijke betekenis en verantwoordelijkheid leidend zijn. 
  • dat het daarom belangrijk is dat juist wij onze stem laten horen. Het is immers ook óns geld dat via banken, vermogensbeheerders en pensioenfondsen in deze ondernemingen wordt geïnvesteerd.