Privacy Policy

Privacy statement De Nieuwe Beurskoers

Versie: 28 mei 2018

Wij respecteren de privacy van bezoekers van onze website www.denieuwebeurskoers.nl en in het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie hebben wij daarvoor een beleid geformuleerd en geïmplementeerd dat in overeenstemming is met de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Dit beleid houdt onder meer in dat wij persoonlijke informatie die ons verschaft wordt, vertrouwelijk behandelen. Voor meer informatie over de bescherming van persoonsgegevens, kun je terecht op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

De verantwoordelijke voor verwerking van persoonsgegevens

Uw gegevens worden verwerkt door:
Vereniging De Nieuwe Beurskoers
Emmaplein 19A, 5211 VZ
’s Hertogenbosch
Kamer van Koophandel: 70308179

Persoonsgegevens

“Persoonsgegevens”: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit betekent dat informatie ofwel direct over iemand gaat, ofwel naar deze persoon te herleiden is. Dat het om een natuurlijke persoon moet gaan, houdt in dat gegevens van overleden personen of van organisaties geen persoonsgegevens zijn.

Juridische informatie

Vereniging De Nieuwe Beurskoers
Emmaplein 19A, 5211 VZ , ’s Hertogenbosch
Kamer van Koophandel: 70308179

Hosting provider

Krabo
Hazenhoeve 22
6721 LB Bennekom

Verzamelde informatie, doel, gebruik en verwerking van persoonsgegevens

De Nieuwe Beurskoers verzamelt gegevens voor haar ledenadministratie en de uitvoering van haar diensten.

Ledenadministratie

Ten behoeve van haar ledenadministratie verzamelt De Nieuwe Beurskoers de volgende persoonsgegevens:

  • Voor- en achternaam
  • Geslacht m/v
  • Adres
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • IP-adres

De betaling van het lidmaatschapsgeld voor particuliere leden wordt afgehandeld door financiële dienstverlener Mollie BV. Mollie BV heeft hierin een zelfstandige verantwoordelijkheid en hanteert een eigen privacy beleid dat u hier kunt raadplegen.

Overige diensten

De Nieuwe Beurskoers registreert in welke pensioenfondsen haar particuliere leden deelnemen. Hiermee kan zij haar leden gerichter informeren over het beleid van hun pensioenfondsen op het gebied van duurzaam beleggen en eventuele daarop gerichte acties van De Nieuwe Beurskoers.

Van personen die via het contact-formulier van de website vragen om informatie, verzamelt De Nieuwe Beurskoers de volgende persoonsgegevens:

  • Voor- en achternaam
  • E-mailadres
  • IP-adres

Hosting gegevens

Alle verzamelde en verwerkte data wordt door ons gehost in de Europese Unie. Echter, als een onderaannemer van ons buiten de Europese Unie is gevestigd, nemen we als verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens alle nodige maatregelen om de beveiliging van de gegevens te garanderen.

Als u de bestemming van uw gegevens wilt achterhalen, neem dan contact met ons op via e-mail: info@denieuwebeurskoers.nl.

Bestemming van de verzamelde gegevens

De verzamelde gegevens worden alleen voor eigen doeleinden van De Nieuwe Beurskoers gebruikt en niet doorgegeven aan derden.

Bewaartermijn

De gegevens worden opgeslagen en gebruikt voor een periode in overeenstemming met de geldende wetgeving. Gegevens uit hoofde van de ledenadministratie worden tenminste voor de duur van het lidmaatschap bewaard.

Inzage, wijziging en recht van verzet

U heeft recht op toegang, wijziging, correctie van uw persoonsgegevens (artikel 33 en 34 Wbp). Neem hiervoor contact op met De Nieuwe Beurskoers via info@denieuwebeurskoers.nl.

Daarnaast heeft u de mogelijkheid om te bepalen wat er met uw persoonsgegevens gebeurt na uw overlijden. Voor meer informatie over het onderwerp, kunt u de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen. Tot slot heeft u het recht uw persoonsgegevens over te dragen. Dit recht is van toepassing op dezelfde manier als het recht op toegang en rectificatie

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan onze website geplaatst wordt op de harde schijf van uw computer. Een cookie bevat gegevens zodat u bij elk bezoek aan onze websites als bezoeker kan worden herkend.

Wij maken gebruik van cookies voor webanalyse-service (zoals Google Analytics). Via analytische cookies krijgen we inzage in het bezoek aan onze website op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van bezoekers van onze website. We kunnen niet zien wie (op persoonsniveau) onze websites bezoekt of vanaf welke computer (of ander device) het bezoek plaatsvindt.

Aanpassen privacy statement

Wij behouden ons het recht voor deze privacy policy aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.