Rendement dankzij slavernij. Kan dat waar zijn?

Slavernij is helaas niet ”iets van vroeger”. De ILO schat dat er momenteel zo’n 20 miljoen mensen als slaven werkzaam zijn in productieketens. Dat is onacceptabel. Ook als beleggers hebben we hierin een verantwoordelijkheid. Onze Engelse collega’s van de Church Investors Group zijn daarom een meerjaren-programma gestart met als doel om moderne vormen van slavernij in productieketens aan te pakken. Bedrijven worden aangespoord om onderzoek te doen in hun ketens naar het bestaan hiervan, het op te lossen en voortaan te voorkomen (”find it, fix it, prevent it”). Vormen van slavernij komen in heel veel ketens voor, waaronder ook in de landbouw.

De Nieuwe Beurskoers wil samen met de Universiteit van Wageningen een Nederlands programma opzetten, in aansluiting op het Engelse programma. De Nederlandse focus zal liggen op de voedingsmiddelensector.

Ook door kerken in Australië en Duitsland wordt aansluiting bij het Engelse programma gezocht.

Samen staan we sterk en hebben we invloed. Wordt vervolgd.