We spreken

We spreken

We gaan namens de leden in gesprek met het bestuur en het management van beursgenoteerde ondernemingen. Dat gesprek gaat over maatschappelijke betekenis en verantwoordelijkheid. En in het bijzonder over de Sustainable Development Goals van de VN.

We spreken soms via de microfoon tijdens een aandeelhoudersvergadering. Maar in eerste instantie worden de gesprekken in de beslotenheid van een vergaderkamer gevoerd.

We zijn kritisch. Maar zullen ook niet aarzelen om complimenten te geven indien we vinden dat er positieve resultaten worden bereikt.